M vill se tydligare plan för integration

Sättet Stenungsunds kommun ska jobba för att integrera nyanlända måste bli tydligare och det är för alla invånares skull. Det…