”Man blir gråtfärdig”

Statliga pengar för de över 18 är på ingång. Men det är upp till kommunerna hur de ska användas. Både Stenungsund och Tjörn går nu till beslut.

–Behandlingen är så ohumanistisk att man blir gråtfärdig, säger Benny Andersson (S), oppositionsråd på Tjörn.

Inför torsdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott har han lyft frågan om ensamkommande som hinner fylla 18, eller får sin ålder uppskriven, under asylprocessen. Han fick upp ögonen för frågan när han blev uppringd av en person som var god man för två ensamkommande som fått sin ålder uppskriven.

– Samma dag som beslutet kom blev de hämtade av Migrationsverket. Då är det personer som bott här i flera år, de gick sista året på gymnasiet. Jag blev väldigt förvånad, jag trodde att man i Tjörns kommun fick bo kvar och avsluta studier men så fungerar det inte idag. Regeringen har nu gett oss möjligheter att agera på ett humanistiskt vis, och det tycker jag att vi ska börja göra.

Ett tillfälligt bidrag till kommunerna har lagts fram av regeringen tillsammans med Vänsterpartiet, tänkt att ge möjlighet att låta ensamkommande stanna för att exempelvis avsluta studier även efter det att de fyllt 18. Totalt rör det sig om 390 miljoner för i år och 195 miljoner för 2018, som fördelas utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande respektive kommun har. Det är upp till kommunerna själva att avgöra hur bidraget ska användas. Gert Kjellberg (TP) är starkt emot att det ska gå till att hjälpa till med boende.

– Det här bidraget är en piss i Mississippi och täcker inte på långa vägar de kostnader vi har för ensamkommande. De som fyllt 18 räknas som vuxna och bör även framöver vara Migrationsverkets ansvar. Annars får de som vill lägga pengar på det här förklara vilka andra kommuninvånare vi ska ta dem ifrån, säger han.

I Stenungsund föreslogs att pengarna ska gå till ideella föreningar för att stötta dem i deras arbete med att hjälpa dem över 18 att bo kvar, på senaste kommunstyrelsemötet. På måndagskvällen antogs förslaget av ett enigt kommunfullmäktige, med undantaget att Sverigedemokraterna reserverade sig mot att pengarna skulle betalas ut innan man säkert vet att det statliga bidraget faktiskt betalas ut till kommunerna.

– Många kommuner väljer att stoppa in de här pengarna i den kommunala budgeten, men vi menar att eftersom det här bidraget riktas till ensamkommande bör det användas för att hjälpa dem. Där tror vi att de ideella föreningarna som redan har ett fantastiskt arbete med det här kan göra störst nytta, säger Bo Pettersson (S), kommunalråd i Stenungsund.

På Orust utreds frågan på nytt, efter att det aviserades att bidraget troligen blir större än väntat.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar