Många brister i solcellsanläggningar

Intresset för att installera solceller har vuxit lavinartat. Men med det följer även en del problem med installationer. Elsäkerhetsverket släppte för fyra veckor sedan en rapport efter en större tillsyn. Den visar på en hel del brister, både i företagens sätt att arbeta och resultatet av installationerna.

Elsäkerhetsverket gjorde tillsynen med anledning av att allt fler väljer att installera solceller. Jonas Bengtsson, elinspektör på Elsäkerhetsverket, har varit projektledare.

– Vi har precis som andra myndigheter en verksamhetsplan. När det gäller solenergi så är det en växande bransch och det har funnits misstankar om att det inte alltid ser så bra ut. Därför ville vi göra en större tillsyn, dels av företag som installerar solceller, dels av själva anläggningarna.

Tillsynen omfattade totalt omkring 40 företag och anläggningar över hela landet. Urvalet gjordes slumpmässigt, men kan ändå ge en viss bild av hur situationen ser ut. Resultatet var – om inte nedslående – så i alla fall tydligt i att det finns en hel del saker att förbättra.

Det handlar exempelvis om störningsproblematik, att medarbetare i företagen inte känner till egenkontrollprogrammen de arbetar under och som ska göra installationen säker, men också om brister hos anläggningsinnehavarna hur de sköter den kontroll som ska utföras på anläggningarna efter att de tagits i drift.

– Jag hade hoppats att det skulle se lite bättre ut, men jag är inte förvånad. Det såg ut ungefär så som man har misstänkt, säger Jonas Bengtsson.

Varför ser det ut så här?

– En förklaring är att solenergibranschen växer snabbt. Elbranschen har sedan tidigare ett etablerat sätt att arbeta och har inte riktigt hängt med i starten när solenergin vuxit. Det har dessutom poppat upp många nya företag, även företag som inte alls har rötter i elbranschen. Elinstallationer ska utföras enligt branschsstandard, men det finns företag som satt upp paneler och dragit kablage som inte haft tillstånd att göra det. De som arbetar i de här företagen har inte haft de rätta kunskaperna.

Vad riskerar att bli följden om en installation inte görs rätt?

– Om man tänker på den investering som görs, så ska anläggningen sitta uppe och kunna leverera ström i kanske 25 till 35 år. Då gäller det att man drar kablage enligt de regelverk som finns, annars är risken att kablaget nöts. Det kan också vara så att man inte dragit kablarna på rätt sätt genom taket. Om kablaget nöts mot vassa kanter kan det i värsta fall uppstå ljusbågar som tänder eld. Och om det då inte heller finns varselmärkning eller dokumentation på var kablarna finns eller hur de är monterade, så kan inte räddningstjänsten bryta upp taket och släcka.

Vad ska den som vill installera en solcellsanläggning på sin fastighet tänka på för att inte riskera problem?

– För det första ska det företag man anlitar vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det är tyvärr inte alltid så och finns inte företaget med där får de inte utföra installationsarbeten av solceller. Men om företaget även är certifierat hos Boverket ska man kunna känna sig säker på att installationen görs rätt och blir bra, säger Jonas Bengtsson och fortsätter.

– Som beställare kan man även begära referenser från företaget och kontrollera med sitt försäkringsbolag, kommunen och elnätsbolagen vilka krav de ställer. Det är även bra att stämma av med räddningstjänsten.

Hur tror du framtiden blir med kraven som ställs på de företag som ska utföra installationen?

– Om den som beställer installationen ställer krav på dem som utför arbetet, så kommer man på sikt att sålla bort oseriösa företag och dem som utför installationer utan rätt kunskap. De kommer inte att få några kunder, eftersom de blir tvingade att följa regelverket.

Mattias Modéen

0303-72 82 23

mattias.modeen@lokaltidningensto.se

Fotnot: Den som vill läsa Elsäkerhetsverkets rapport i sin helhet kan gå in på myndighetens hemsida https://www.elsakerhetsverket.se/ och söka på rapporter.