Foto: Lotta Nyvall

Många klagar på PostNord

Brev som hamnar fel eller inte dyker upp alls. På ett halvår har det kommit in över hundra reklamationer gällande posthanteringen i STO-området.

– Det är jätteviktigt att veta att det finns ett 30-tal aktörer som delar ut post i Sverige, vi har haft många situationer där avsändaren har använt en annan aktör än oss. Men när det är problem med PostNord ska man alltid kontakta kundservice, säger Erika Ahlqvist, distributionschef på PostNord.

Under perioden januari till juni i år inkom det sammanlagt 129 reklamationer till PostNord från vårt område, där de flesta rör felutdelade försändelser. Att posten hamnar hos grannen beror oftast på PostNords nya sorteringssystem där brev numera maskinsorteras, enligt Erika Ahlqvist.

– Ibland läser maskinen och sorterar fel. Kontaktar man då kundservice så ser de till att synpunkten kommer till den arbetsplats som gäller din adress, och att brevbäraren lägger en extra hand där.

Om man upplever att man inte får gehör från PostNords kundservice då?

– Det är oerhört olyckligt om man inte upplever att man blir tagen på allvar för det ska man bli. Just med webbformuläret för reklamation har vi haft problem under försommaren, det har varit lång svarstid. Men alla synpunkter hanteras, de går inte in i ett svart hål. Jag personligen följer upp dem på veckonivå.

Hur arbetar ni för att få ordning på det här?

– Mycket handlar om tillräcklig bemanning, att ha rätt antal medarbetare på plats. Både när det gäller utdelning men även i kundservice-perspektivet. Vi har haft utmaningar med att få tag på sommarvikarier. Nu är vi tillbaka på normala svarstider hos kundservice, men jag vet att i juli hade vi mycket längre, det är klart att det kan spela roll.

Erika Ahlqvist berättar att med digitaliseringen kommer ovanan vid att skicka brev, svenskarna skickar färre än någonsin och alla vet inte längre hur ett brev ska adresseras korrekt.

– Vi är 13 000-14 000 medarbetare som arbetar med posten i Sverige varje dag. Det är klart att vi gör fel, och när vi gör det så ber vi om ursäkt och jobbar för att rätta till det. Men vi ser också en okunskap om att ha sitt namn uppskrivet rätt på dörren, markera sin brevlåda ordentligt. Då blir det svårt för oss att hantera försändelsen korrekt. Det har alltid hänt, men vi ser en ökning nu.

Alice Nordevik

0303-72 82 29

redaktion@lokaltidningensto.se

Fakta: Klagomål på posten

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som har uppsikt över post i Sverige. Under det senaste året har de fått in ovanligt många klagomål gällande utdelning av brev. Oftast handlar det om brev som inte kommer fram, delas ut försent eller hamnar hos fel person. Majoriteten av de klagomål som inkommer till PTS handlar om PostNord, men allt fler gäller också Bring Citymail.

Relaterade artiklar
Fler artiklar