Fler bostäder måste byggas för alla målgrupper, menar kommunalrådet Bo Pettersson (S): "Vi behöver skapa flyttkedjor". Arkivbild: Pressfoto

Många unga i kö för bostad

Nyligen fick Stenungsund 44 nya lägenheter riktade till unga. Men behovet är mycket större än så. Just nu står nästan 3000 personer under 35 i Stenungsunds kommunala bostadskö.

Totalt står 7 230 personer i kö för en bostad hos kommunala Stenungsundshem. Majoriteten av dem är externa sökanden, alltså personer som inte har en bostad hos bolaget idag. Tillsammans utgör 18-34- åringarna 40 procent av de sökande.

Läs mer:Viktor Olsson: ”Inte helt lätt på marknaden som ung”

Det är inte bara i Stenungsund som unga drabbas hårt av bostadsbristen. Andelen unga vuxna i Sverige som har egen bostad är nere på rekordlåga nivåer, enligt Hyresgästföreningen. När de började sina mätningar för 20 år sedan hade 62 procent i åldersgruppen 20-27 år ett eget boende. Nu är den siffran nere på 48 procent. Hela 251 av landets 290 kommuner uppger också att de har underskott på bostäder för just ungdomar, enligt årets bostadsmarknadsenkät från Boverket. Bland dem finns Stenungsunds kommun, som också uppger att det råder generell brist på bostäder i kommunen.

– Så är det ju, vi behöver bygga mer rent allmänt och skapa flyttkedjor. Vi har nu infört att för nya exploateringsavtal ska minst en tredjedel av bostäderna vara hyresrätter. Vi har också ett stort antal bostäder på gång i kommunen, säger Bo Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Som exempel nämner han de cirka 70 nya lägenheter som beräknas stå klara i Stora Höga i slutet på året, samt Peabs planerade hyresrätter vid Nyborgshöjd. Inget av detta byggs dock i kommunal regi.

– Stenungsundshem har också ett 30-tal hyresrätter på gång vid Koppersvägen. Nu har vi valt att betona hyresrätter från politiken, men det tar ju lite tid. Och det har blivit svårare att bygga i egen regi, det har med EU-lagstiftning att göra där fastighetsägarna tryckt på för att det skulle råda avkastningskrav och konkurrens på lika villkor. Det är svårt att bygga till lägre kostnader, och generellt ger ju nybyggen alltid högre hyror.

Hade ni behövt en särskild satsning på bostäder till unga?

– Jag vet inte, jag tror nog att vi behöver ha fler bostäder till både äldre och yngre. Det stora problemet är ju att vi inte byggde mer för säg 20 år sedan. Det föddes väldigt stora barnkullar i början på 90-talet och det borde man ha rustat sig bättre för. Samtidigt har vi ju en ökad inflyttning som spär på bristen.

Lotta Hohner

0303-72 82 23

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar