Mångårig hamntvist till Miljööverdomstolen

Den mångåriga tvisten om rätten till markområden i Rönnängs fiskehamn mellan en fastghetsägare och hamnbolaget på Tjörn kan avgöras i…