Markaffär för 53 miljoner

Nu startar byggnationen av Solgårdsdalen på allvar! I dagarna fattas beslut om att PEAB köper markområden i dalen för att…