Marktvist hotar storprojekt

En affär med mark och vatten i Rönnäng för underpris hotar nu en storsatsning på ett fiskecentrum och en stor båthamn. Domstolarna har underkänt kommunens agerande.

Det handlar om ett projekt med en entreprenör, Lilla Getryggens Marina AB, som skulle köpa ett större mark- och vattenområde mellan Rönnäng och Bleket. Det står i dag oanvänt till stora delar och tanken är att genomföra en satsning på fiskecentrum och båthamn. Även Tjörnföretaget Klädesholmen Seafood har velat köpa ett område för sin framtida expansion.

Tjörns kommun satte ett pris på marken och vattenområdet på 20 kronor per kvadratmeter. Det innebar ett totalpris för alltsammans på mellan 360 000 och 400 000 kronor. Förutsättningen för alltsammans var att kommunen gjorde och godkände en plan för området.

Tjörnpartiets gruppledare Gert Kjellberg reagerade för prisnivån och överklagade beslutet att sälja vattenområdet till det som han ansåg vara ett underpris och en ren subvention till företagen. Kommunen hänvisade till en opartisk värdering som gjorts och som innebar att priset var 20 kr/kvm med godkänd plan:

Förvaltningsrätten underkände emellertid affären och konstaterade att det handlade om att gynna enskilda företagare med underpriser för mark och vatten och att markpriset istället borde legat på minst 250 kr/kvm vilket hade inneburit en kostnad för företagen på cirka 4 miljoner.

Kommunen överklagade beslutet till kammarrätten som nu inte beviljat prövningstillstånd. Domstolarna konstaterar helt enkelt att det här är en oacceptabel subvention av enskilda företag utan att företagen behöver göra några mer omfattande motprestationer.

– Jag reagerade på prisnivån som var fullkomlig orimlig och gynnade företagen på ett oacceptabelt sätt, säger Gert Kjellberg som också konstaterar att han sett värderingar på mark intill det område som nu gäller och där prisnivån var cirka 250 kr/kvm.

Kommunen lutade sig i målet mot att en förutsättning för markaffären var att man fick igenom en godkänd detaljplan, något som enligt Tjörns kommun var långtifrån säkert.

– Det var enligt min uppfattning inget stort problem eftersom kommunen själv beslutar om detaljplaner, menar Kjellberg.

Nu hotas hela projektet, detta sedan företaget Lilla Getryggen Marina AB, ställer sig tveksamt om man kommer att fullfölja planerna i Rönnäng.

– Jag vet inte detta idag utan vi avvakta får vi se vad som händer vidare. Vi har inte funderat klart, säger Sven-Olof Berntssson, talesman för Lilla Getryggens marina.

Kommunens jurister undersöker nu om man ska gå vidare med en överklagning till Högsta förvaltningsdomstolen där det krävs prövningstillstånd.

– Det är fortfarande inte klart om vi ska begära en prövning i högsta instans. Vår jurist studerar detta i dag och vi räknar med att fatta ett beslut inom kort, säger kommunens näringslivschef Anna Aldegren.

Kommunledningen på Tjörn vidhåller att man själv har gjort en seriös värdering och fått beskedet att 20 kr/kvm är ett rimligt pris för denna mark och detta vattenområde – inte minst med tanke på att det krävs en godkänd detaljplan för att affären ska gå igenom.

– Det har varit en förutsättning hela tiden, säger kommunalrådet Martin Johansen (L).

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar