Måseskär blir byggnadsminne

Regeringen har beslutat att förklara Måseskärs fyrplats för statligt byggnadsminne. Måseskär blir tillsammans med ytterligare sju fyrplatser i landet, nya byggnadsminnen.

Det var under torsdagen som regeringen beslutade att förklara Måseskärs fyrplats, Måseskär 1:1, för statligt byggnadsminne. Utöver den förklaras ytterligare sju fyrplatser i Sverige, varav en lotsstation, för statligt byggnadsminne.

– Fyrplatserna är en självklar del av vårt kulturarv. Genom dem får vi ökad kunskap om sjöfartens och samhällets historia. Det finns ett stort lokalt engagemang och nu tar staten ett tydligt ansvar genom att bevara dessa fyrplatser för framtiden, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Fyrplatsen består av ett bostadshus, som idag rymmer tre lägenheter, en konferenslokal samt ett vindsrum. Till fyrplatsen hör även en redskapsbod, matkällare, en bastu, en tvättstuga, en fotogenbod, ett maskinhus och ett fyrmuseum. Den nya fyren och de äldre fyrbyggnaderna ägs av Sjöfartsverket. Stiftelsen Måseskär äger bastun, tvättstugan och museibyggnaden. Fyren på Måseskär är en Heidenstamfyr. Namnet har den fått av konstruktören Gustav von Heidenstam, som förutom att konstruera fyrar, också hade uppdraget att utveckla ett fyrsystem längs svenska kusten. Fyrtornet består av ett rör av järn som stagas upp av kryssbalkar och vajrar. Fyren är målad i rött och vitt.

Det är en av västkustens mes kända fyrplatser. Fyren och byggnaderna är väl bevarade, trots det vädermässigt utsatta läge. Måseskär har en av de äldsta fyrtonen av denna typ. I regeringens motivering lyfts just de väl bevarade byggnaderna fram.

”En av de kanoner som från och med 1873 användes för mistsignalering finns kvar liksom den ångmistsiren som användes från mitten av 1880-talet. Gårdsbebyggelsen är intakt och dess exteriöra utformning har i stora drag behållits. De kvarvarande av sten inhägnade odlingarna berättar om livsbetingelserna på fyrplatsen.”

Byggnadsminnet omfattar inte bara fyren utan alla byggnader på ön. Alla byggnader är uppförda i mitten av 1800-talet. Fyren ställdes på plats 1865.

Regeringens beslut omfattar fyrplatser i Skellefteå, Mellerud, Kramfors, Höganäs, Lidköping, Helsingborg och på Gotland och så Måseskär i Orust kommun. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar viktiga delar av Sveriges och den statliga förvaltningens historia. Det finns ungefär 260 statliga byggnadsminnen i form av exempelvis kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar, fyrar och järnvägsmiljöer.

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ). När en byggnad förklarats för statligt byggnadsminne ska RAÄ genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se