Mässa för ökad förståelse människor emellan

För att nå ut till en bredare allmänhet anordnas i helgen mässan Kultur och rötter. Den ska ge möjlighet till…