Mässa för öns alla seniorer

Intresset var mycket stort då seniormässan öppnade sina portar. Kön ringlade sig utanför, många ville veta mer om vad seniorerna kan ta del av.

Seniormässan har tidigare arrangerats på Orust. Nu var det ett par år sedan, vilket gjorde att intresset för mässan var nyväckt och stort. Kommunens anhörigsamordnare Carita Nurmi har tillsammans med projektledare Aili Larsson planerat för dagen, tillsammans med en rad föreningar. Att intresset för mässan skulle vara så stort var något som gladde Carita.

– Vi har fått ihop ett blandat program där vi hoppas att det ska finnas något för alla. De kommuninnevånare över 80 år, som inte har kunnat ta sig hit till mässan kommer att erbjudas ett kostnadsfritt hembesök.

Kommunalråd Kerstin Gadde invigde mässan. Hon passade på att ge beröm till föreningslivet i kommunen som är mycket aktivt. Aktivt var det under mässan. Ett digert program som varvade föreläsningar med uppvisningar och prova på aktiviteter bjöds det på. LineDance, poängpromenad, sjukvårdsupplysning och besök av polisen. Ulf Darell, kommunpolis, pratade om att vara säker och trygg i sitt eget hem. Räddningstjänsten fanns på plats för att ge information om hjärtstartare som finns utplacerade på många platser i kommunen.

Största delen utställare var ändå föreningarna. Inga-Lena Gustafzon är ordförande i Orust Handräckning. Orust Handräckning ställer upp ideellt för äldre och ensamma. Det finns cirka 15 personer som utför olika uppgifter. Det kan vara telefonkontakt, promenader, sällskap till och från affär eller läkarbesök.

– Vi vill visa upp för fler att vi finns men även försöka få några nya till föreningen. Den som känner att de har tid och vill göra en insats för en medmänniska, får gärna kontakta oss.

Kajutan var fylld av besökare och utställare. På bottenplan gick det att få information om olika former av kommunalt stöd. Här fanns även optiker Carina Seglod som berättade om åldersförändringar i ögonen.

– Det är vanligt med förändringar i synen då man blir gammal, därför är det viktigt att regelbundet besöka en optiker för att göra en grundlig undersökning.

Erika Olofsson