Roger Olsson lämnade på onsdagen över 590 namn i protest mot delar av planerna för Södra hamnen i Skärhamn, till Tjörns kommun.

Massivt motstånd mot planerna

Hundratals namn lämnades in till kommunen i protest. Planerna för Södra hamnen i Skärhamn har väckt reaktioner. Framförallt är det femvåningshotellet i hamnen som får många att se rött.

– Går det här igenom förändrar det för alltid hela karaktären i Skärhamn. Hela kontakten med kobbar, skär och hav försvinner, säger Robert Henrysson som är initiativtagare till en digital namninsamling mot ”överexploatering av Skärhamns hamn”.

Den har i skrivande stund 128 underskrifter. Under onsdagen, som är sista dag för allmänheten att lämna in synpunkter på detaljplanen, överlämnades också 590 namn i protest mot projektet, som samlats in genom dörrknackning i Skärhamn.

– Jag skulle säga att nio av tio bland de vi frågat skriver under, det är många som är emot det här vansinnet, säger Roger Olsson som är initiativtagare.

Läs mer:Tjörnbor får tycka till om Södra hamnen

Både han och Robert Henrysson är noga med att poängtera att de inte är emot utveckling av Skärhamn i sig.

– I grunden är jag helt för tanken om att utveckla hamnen, och jag är inte emot vare sig ökad handel eller bostäder. Men jag blev faktiskt chockad när jag såg planerna och skalan på det här hotellet. Det kommer alltså bli över 20 meter högt. Det är helt sjukt, och visar att man inte respekterar miljön och platsen, säger Robert Henrysson.

Han bor själv i Partille men pappan kommer från Skärhamn och han har tillbringat i stort sett alla barndomens somrar där. Flera av de andra som skrivit under den digitala listan verkar också vara sommargäster eller personer med barndomsminnen från trakten. Underskrifter har ramlat in från personer i Umeå, Karlskoga, Degerfors, Norrtälje och Göteborg. Majoriteten är dock Skärhamnsbor likt Roger Olsson.

– Jag är född och uppvuxen här och vill bevara den unika miljön. Hamnen är trång redan som det är. Det här kommer innebära mer trafik, och folk och bostäder överallt. Butiker planerar man också för, hur man nu har tänkt att få de lokalerna uthyrda. Vi har butiker på torget som nätt och jämnt går runt, och många har fått stänga igen. Den här planen känns inte genomtänkt alls.

Marie-Louise Bergqvist, sektorchef för samhällsbyggnad på Tjörns kommun, berättar att man nu påbörjar en sammanställning av alla synpunkter som kommit in under samrådstiden.

– Vi är väldigt tidigt i processen, och det är därför det är viktigt att få in alla synpunkter så att vi sedan kan ta ställning för vad det finns fog för att gå vidare med i planen och vad som kan behöva förändras. Det har kommit in både konkreta synpunkter och rent känslomässiga och det är bra, det är hela poängen med samråd.

Läs mer:Delade meningar om hotellplanerna

Två konkreta farhågor som funnits är dels hur ökad trafik kommer påverka området, dels hur det blir med alla båtplatser i hamnen.

– Det är för tidigt att uttala sig om alla frågor i detalj, vi måste nu sammanställa underlaget och se hur vi ska gå vidare. Men några båtplatser kommer inte försvinna i och med det här. Vi tar inte bort någonting.

Under onsdagen ska även länsstyrelsen komma in med remissvar angående planen, där bland annat frågan om intrånget på strandskyddet som stora delar av planen medför behandlas.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar