Medvetet val att informera personal via lapp

Anställda på Stenungsunds kommuns särskilda boende informerades i förra veckan med en lapp på bordet om en förestående schemaförändring. Det…