Mer hummer när fritidsfisket begränsades

Minskningen av fritidsfisket efter hummer har sannolikt haft en gynnsam inverkan på hummerbestånden längs Bohuskusten. Samtidigt finns hotet att amerikansk…