Mera idrottsminnen

Jag måste nog återkomma lite till mina idrottsminnen. Jag gör det, eftersom jag under den senaste veckan sett en hel…