Mera minnen från matsalen

Förra veckans text om maten i Hogadals skola, har lett till konsekvenser, både för mig själv och för åtminstone en…