Ellös reningsverk ska byggas om och byggas till. Kommunen har krav på bättre kväverening och planen är att verket i Ellös ska ta emot slam från reningsverken i Mollösund, Hälleviksstrand och Barreviken. Foto Erika Olofsson

Miljardsatsning på avloppet

En halv miljard kronor satsar Orust kommun under den kommande 20 års perioden på vatten och avlopp. Ellös reningsverk ska byggas ut och mindre verk ska läggas ned.

Orust kommun har i dag sju avloppsreningsverk. Störst av dem är reningsverket i Ellös. Tanken är att de sju verken i framtiden ska bli ett.

– Planen är reningsverket i i Ellös i första skedet ska byggas om för att rena avloppsvatten från Mollösund, Barrevik och Hällevikstrand. Så småningom planeras det även för att avloppsvatten från övriga delar av kommunen att ledas till Ellös, säger Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet inom Orust kommun.

Läs mer: Ingen skitsak

Reningsverket i Mollösund läggs ned och ersätts av en pumpstation som ska pumpa avloppet i ledning till Ellös. Ombyggnaden i Ellös beräknas starta med en projektering 2019, själva bygget ska dras igång året efter.

– Det görs en mycket stor satsning på hela VA nätet under de kommande 20 åren. VA kollektivet betalar investeringen som beräknas sluta på ungefär en halv miljard kronor.

Reningsverket i Ellös kommer att byggas ut i flera etapper för att kommunen ska klara av nya krav på kväverening men även en ökad mängd avlopp. Planen är att reningsverket i Varekil läggs ned och Varekil ansluts till Ellös, detta planeras 2026. Även reningsverket i Svanesund kommer, om planerna i kommunens VA strategi fullföljs att lägga ned. Det sker dock först 2032.

– I dag töms viss del av slambilarnas last i Svanesund, det är reningsverket i Ellös som tar hand om störst andel slam från de privata avloppen.

Sju verk blir ett och detta ska ge en vinst framförallt för miljön. Verket i Ellös blir efter ombyggnationen bättre på att rena kväve. De gamla verken på västra sidan av ön är i dag i dåligt skick och måste renoveras eller som förlaget är nu, läggas ned. År 2025 måste kommunen vara klara med ombyggnaden i Ellös för att verket ska klara de krav på kväverening som finns.

– Det är bra både för ekonomin och miljön med ett enda reningsverk. Det finns många aspekter men det är framförallt en miljövinst att släppa ut vattnet från reningsverket i västerhavet istället för i våra känsliga inre fjordar.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar