Miljöpengar till plaståtervinning

Ett par av kemiföretagen i Stenungsund, Västra Götalands-regionen och ett 20-tal andra aktörer gör nu en gemensam satsning på plaståtervinning. Det finns också ett andra projekt med ett returraffinaderi inom ramen för Hållbar kemi 2030.

I dagarna har Västra Götalands-regionens miljönämnd fattat beslut att anslå nära 1,4 miljoner till ett återvinningsprojekt eller en så kallad testbädd för materialåtervinning av plast. Projektet leds av Swedea IVF och omfattar totalt 2,91 miljoner och ska pågå under tre års tid 2018-2020. Projektet ska visa hur avfall av olika slag från fordon, elektronik, bygg och kompositer kan återvinnas och återanvändas som råvara inom industrin. Kemiindustrin är involverad i projektet och det är bland annat Borealis och Inovyn som finns med som intressenter.

Kristina Jonäng (C) är ordförande i miljönämnden i Västra Götaland. Hon berättar att det finns ett stort intresse för plaståtervinning inte minst i Stenungsund.

– I detta projekt finns ett 20-tal företag och andra aktörer inblandade och det intressanta är att man via denna plattform ska försöka skapa ett sätt att återvinna plast så att kvaliteten är tillräckligt bra för att kunna tillverka ny plast av den återvunna.

Idag är kvaliteten blandad eller för dålig vilket gör att en stor del av plasten går till förbränning. Jonäng tror och räknar också med att det ska finnas statliga pengar med som stöd till ett projekt av detta slag.

– Ett andra pågående projekt som kan kopplas till återvinningsprojektet är ett så kallat returraffinaderi som skulle kunna etableras i Stenungsund – en anläggning som möjliggör både återvunnen råvara och förnybar råvara i samma anläggning.

Läs mer: Kan få unik anläggning

Läs mer: Plast ska få nytt liv

Sverige har en framskjuten position i Europa vad gäller återvinning av plast men mer än 70 procent av den återvunna plasten går till förbränning. Det här projektet syftar till att öka den mer avancerade användningen av återvunnen plastråvara.

– Det är en satsning som man får se lite mer på sikt, säger Elin Hermansson projektledare för projektet hållbar kemi 2030. Men vi jobbar vidare för att få en ökad återvinning.

Hon välkomnar också satsningen som Swedea IVF gör ihop med bland annat kemiföretagen.

– Ett jätteviktigt projekt som innebär att det nu börjar hända en hel del inom återvinningssektorn. Det har stor betydelse att man också fått regionalt stöd för sin satsning.

I regionens miljönämnd finns flera stenungsundspolitiker. En av dem är Sofia Westergren (M).

– Det här är jättespännande och det är positivt att regionen väljer att satsa på projektet. Vi måste se till att vi får fart på återvinningen och jag ser Stenungsund som ett naturligt centrum för denna typ av projekt och inte minst för det planerade returraffinaderi som man talar om inom projektet Hållbar kemi 2030.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se