Slåttergubbe är en av de blommor som finns på strandägarna runt Orust. Foto: Länsstyrelsen

Miljöpris till Orustbonde

Det nya Mångfaldspriset går till Roland Rydén i Röd. Han får priset för att han värnar om naturen och om den biologiska mångfalden. 

Olle Molander, sekreterare i Föreningens Bohusläns Flora, en förening som nyligen instiftade ett nytt pris, Mångfaldspriset.

Vad är Mångfaldspriset?

– Det är ett helt nytt pris som vi instiftat för att uppmärksamma de som bidrar till att det finns blommande hagar och öppna marker. Vi vill uppmärksamma eldsjälar som för stora insatser för att bevara den biologiska mångfalden.

Hur ofta kommer priset delas ut?

– Det är tänkt att det ska delas ut en gång per år. I år tillfaller priset en engagerade lantbrukare på södra Orust

Vem är det som får priset?

– Vi hade många kandidater att välja mellan men vi valde Roland Rydén, Västra Röd mellan Varekil och Svanesund. Han vårdar Brattholmen och det är en liten ö där det finns många rödlistade arter.

Berätta mer om Brattholmen:

– Brattholmen är en ö i Halsefjorden. Den är hällmarksdominerad, här finns även strandängar där det går boskap. Här finns revigt saltgräs, salttåg och rödsvingel. Föreningen värnar om den Bohuslänska floran och vi vill bevara rödlistade arter i jordbrukslandskapet, därför är det värdefullt då det finns lantbrukare som vårdar sina marker.

När kommer priset delas ut?

– Det blir söndagen den 19 mars i Bohusläns Museum. I samband med utdelningen kommer Stefan Edman att prata om biologisk mångfald. Vi hoppas att många vill komma till utdelningen och till föredraget.

Erika Olofsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar