Mindre boyta för barn i hyresrätter

Barn i hyresrätter har mindre ytor att bo på och bor oftare tillsammans med en ensamstående förälder. Det skriver tidningen Hem och hyra.

Statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, som tidningen Hem och hyra kollat på visar att barn som bor i hyresrätt i genomsnitt har mindre bostadsarea att röra sig på än barn som bor i andra boendeformer. Genomsnittet i landet för ett barn under 18 år ligger på 28 kvadratmeter, medan barn som bor i hyresrätt i genomsnitt har 21 kvadratmeter att röra sig på.

STO-kommunerna stämmer in på det mönstret. Minst bostadsarea år 2017 i STO hade barn på Tjörn som bodde i hyresrätt. De hade i snitt 21 kvadratmeter att röra sig på. Det kan jämföras med barn i kommunen som bor hemma hos föräldrar som äger sina hem. De hade i genomsnitt 29 kvadratmeter att röra sig på. Motsvarande siffra för barn i bostadsrätter var 28 kvadratmeter.

Störst yta i STO hade barn som bodde tillsammans med föräldrar som äger sitt hem i Stenungsund. Siffran där var 32 kvadratmeter. Motsvarande siffra för barn i hyresrätter i samma kommun var 22 kvadratmeter och i bostadsrätter 28 kvadratmeter.

På Orust hade barn som bor i hyresrätter i snitt 23 kvadratmeter att röra sig på. Motsvarande siffra i egenägda hem var 31 kvadratmeter och i bostadsrätt 27 kvadratmeter.

Statistik visar också att det är vanligare att barn som bor i hyresrätt bor med en ensamstående förälder, skriver tidningen. Var tredje barn i landet som bor i hyresrätt bor med en ensamstående förälder jämfört med ungefär var femte barn sett till alla typer av boende.

– Det finns ingenting i SCB:s tabeller som förklarar varför det ser ut såhär, men en möjlig orsak är olika ekonomiska förutsättningar. Vi vet sedan tidigare att hyresgäster generellt har lägre disponibel inkomst jämfört med personer som bor i bostadsrätt eller äger sitt hem, säger Anna Nyman på SCB:s prognosinstitut, till Hem och hyra.

Det vanligaste är ändå att mindre barn bor tillsammans med båda sina föräldrar. Statistik från 2017 visar att tre av fyra barn i landet bor med båda sina föräldrar och den siffran har varit relativt konstant sedan 2010, skriver tidningen.

– Andelen barn som bor med båda föräldrarna hänger samman med hur många barn som i början av livet bor med båda föräldrarna samt hur utvecklingen av separationer mellan föräldrar ser ut. Under de senaste åren har vi alltså inte sett några större förändringar inom dessa områden, säger Anna Nyman.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se