Minskning av båtplatser en het fråga

Antalet båtplatser kan komma att minska bland annat längs Bohuskusten, detta trots att båtlivet ökar och alltfler skaffar fritidsbåt. Samtidigt…