Mödravård tas över av regionen

Västra Götalandsregionens politiker vill att ansvaret för mödrahälsovården i Stenungsunds, Tjörns och även Öckerös kommun tas över av Regionhälsan, när…