Mollösundsskolor ut till försäljning

De två skolor som finns i Mollösund på västra Orust ska säljas. Skolorna används inte längre av kommunen och en utredning visar att en försäljning är möjlig. Samtidigt är Myckleby skola svårsåld.

Det är en utredning om tomställda lokaler på Orust som genomförts och som en första del i utredningsrapporten omfattas två skolor i Mollösund. Den ena skolan – Mollösunds nya skola – uppfördes 1985 som ett resultat av ett projekt kallat SSG (samordnad stationär glesbygdssservice). Syftet var att man skulle upprätthålla nödvändig närservice även i små orter och byar. Man skulle kunna använda byggnaderna för olika ändamål.

Mollösunds skola kostade när den byggdes cirka 6,5 miljoner och har ett värde idag av 5,1 miljoner. Orust kommun satsade då 4,7 miljoner och sedan fick man bidrag bland annat från samlingslokalsdelegationen. Föreningen SSG fick nyttja huset genom ett förvaltningsavtal under den tid kommunen inte använde den.

Lokalen har bland annat använts som skola men också som boende för ensamkommande barn och som bibliotek och allmän samlingssal.

Sedan årsskiftet 2018-2019 finns ingen kommunal verksamhet kvar i skolan, Föreningen SSG har velat diskutera skolans framtid men det finns inget intresse från kommunen att i dag bedriva verksamhet i lokalerna. Kommunen blir av med 845 000 kronor i kostnader per år och förslaget till utskottet för samhällsutveckling är att man lägger ut skolan för försäljning på den öppna marknaden.

Även den gamla skolan i Mollösund ska säljas. Där konstaterar kommunen att också den omfattas av samma förvaltningsavtal. Bedömningen är också där att den skolan kan säljas. Det bokförda värdet på den skolan är en krona.

Myckleby skola svårsåld

En annan skola på Orust som är ute till försäljning är Myckleby skola. Sedan i våras har den legat ute och utropspriset är 5,9 miljoner, men skolan är mycket svårsåld. Innan sommaren fanns en intressent med i bilden, men köparen backade ur och läget är nu tillbaka på ruta ett. Det är för dyrt att bygga om för att det ska vara lönsamt, och det vore sorgesamt att behöva riva anser Catharina Bråkenhielm(S).

– Vi var där och gick runt för inte så länge sedan och det är så fina lokaler med massa möjligheter, och det kunde vara väldigt bra med en verksamhet där för bygdens skull, säger hon.

Skolan kostar i dagsläget kommunen 1,2 miljoner kronor årligen. Så när den nu stått tom under snart tre år har den nästan kostat kommunen hälften av utropspriset. Frågan om hur kommunen ska göra ifall skolan inte går att sälja ligger framåt i tiden, men är i nuläget inte heller helt avlägsen.

– Lokaler som står tomma inom kommunen ska säljas eller användas. Kan de inte säljas får vi ta ett nytt tag i saken, oklart är i nuläget när, säger Catharina Bråkenhielm.

Lasse Andrée

Joy Klackenberg

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se