Jana Witthed läser dikter på Bokmässan. Foto: Elina Bratt Lejring

Möter nazism med poesi

Jana Witthed vill inte låta de nazistiska och rasistiska tankarna breda ut sig oemotsagda. På lördagen läser hon dikter på Bokmässan.

– Jag tror att litteratur kan påverka folk, säger hon.

I samband med årets Bokmässa har mycket av diskussionen handlat om den högerextrema tidningen Nya tider som ska medverka. En del väljer att bojkotta mässan och alternativa evenemang arrangeras på andra håll i Göteborg. Författaren och poeten Jana Witthed, bosatt i Stenungsund, har inga planer på någon bojkott. I stället ska hon läsa dikter som handlar om nazism och rasism.

– Det är bra att det finns olika program utanför mässan men jag vill hellre vara på plats och framföra mina texter som en motkraft mot Nya tider. Det blir en konstig situation om alla goda krafter springer bort på grund av att de ska vara där. Då är det bättre att bemöta dem på plats, säger hon.

Jana Witthed har gett ut flera diktsamlingar, en barnbok och publicerat både dikter och prosa i ett flertal antologier, tidskrifter och tidningar. Hon är uppvuxen i Prag och flydde till Sverige som tjugoåring en tid efter ockupationen av dåtida Sovjetunionen.

– Jag lämnade mitt hemland på grund av att jag blev uppsökt av den hemliga polisen. De ville att jag skulle ange mina kamrater, men då jag vägrade började de hota mig och min familj, berättar hon.

Hennes erfarenheter från ockupationen och flykten avspeglas i mycket av hennes litteratur.

– Jag har ofta haft antirasistiska teman i mina dikter och skriver mycket om existentiella frågor som till exempel kärlek, liv och död. Vad hoppas du att dina läsningar ska leda till?

– Man kan inte göra annat än att framföra sina tankar och åsikter och sedan är det upp till åhörarna att dra sina slutsatser. Jag tror att litteratur kan påverka folk genom att det kan hjälpa dem att leva sig in i andra människors världar.

Elina Bratt Lejring

0303- 72 82 16

redaktionen@sttidningen.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar