MP öppnar för allianssamarbete

Mycket talar idag för att de borgerliga partierna kommer att kunna fortsätta leda Tjörnpolitiken i ytterligare fyra år. Överläggningar pågår…