Muddring i gästhamnen får vänta

Kajen utanför Stenungs Torg måste säkras mot skred och ras och nu anslås 17,2 miljoner för en spontning av kajområdet…