Musslorna hotade längs kusten

Musselbankarna i de bohuslänska kustvattnen är hotade och minskar i rask takt. Nu satsas på ett omfattande projekt under ledning…