Myckleby skola ligger lantligt med hästar och kameler som närmsta granne.

Myckleby skola ska säljas

Nu ska skolan i Myckleby säljas. Flera mäklare har visat intresset av att saluföra fastigheten.

Skolan i Myckleby har stått tom sedan den lämnades av Henåns skola som använde skolan i Myckleby som evakueringslokaler under renoveringen. Sedan dess har diskussionerna först i politiken vad som ska hända med den gamla skolan. Förslag har tagits fram på att konvertera skolan till äldreboende eller boende för flyktingar. Inget av detta har blivit aktuellt. Beslut har nu fattats att skolan ska säljas.

– Vi har fört en diskussion med verksamheterna om det finns behov av skolans lokaler. Vi kan inte sälja en fastighet om det bara kort tid efter visar sig att någon kommunal verksamhet behöver nyttja lokalerna, säger Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling.

Kontakter har tagits med flera fastighetsmäklare som visat intresse att sälja. Inget kontrakt är ännu skrivet mellan mäklare och kommun. Planen är att fastigheten ska säljas under kommande år, förhoppningsvis i början av året. Diskussioner har förts politiskt om det ska göras en detaljplanändring av fastigheten innan försäljning. I dag medger detaljplanen endast skolverksamhet.

– Det kan vara så att det blir en detaljplaneändring på sikt. Är det ingen som visat intresse av att köpa fastigheten som den är kan vi komma att behöva göra en detaljplaneändring.

Skolan som innefattar byggnader med klassrum, slöjdsalar, personalrum och gymnastiksal, ska ut till försäljning så snart som möjligt.

– Vi vill inte stå med tomma lokaler som ingen har nytta av.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar