Nära hundra nya bostäder på gång

Hela 44 villor och lika många lägenheter samt en förskola – det ligger i planen för området Stockevik, som just…