Foto: Amanda Karlsson

Narkotika bland unga – det här vet vi

 narkotika bland unga

Lokaltidningen STO har granskat drogerna utanför Fregatten. Det här vet vi.

Ungdomar i narkotikakretsar från 12 år och uppåt hänger utanför och inne i Fregatten.

De önskar fler ställen att hänga på – fritidsgården i centrala Stenungsund har bara öppet två kvällar i veckan.

Man umgås i blandade åldrar vilket gör det enkelt för minderåriga att få tillgång till cigaretter, alkohol och narkotika.

Polisen uttrycker att de inte kan göra så mycket mer.

Enheten för barn- och unga uttrycker att de känner sig bortprioriterade.

Drogvaneundersökning från 2016 visar att det är vanligare bland Stenungsunds 15-åringar att ha testat narkotika, jämfört med hela Västra Götalands. Tio procent av tjejerna och ca åtta procent av killarna uppger att de någon gång testat narkotika.

Läs mer: Unga röker hasch utanför polishuset

En person under 15 misstänkts för narkotikaanvändning – vad händer?

1. Jouråklagare rings upp på plats – polisen kan får tillstånd till kroppsvisitering

2. Man tar in personen till polishuset för urinprov (socialtjänst eller föräldrar ska vara närvarande)

3. Det blir ett fall för socialtjänst

Läs mer: ”Respekt för polisen var det längesedan man hade”

Så här arbetar polisen förebyggande

Kommunpolisen besöker skolor i kommunen och informerar elever om faror med narkotika.

Försöker vistas där ungdomarna är och skapa god relation till dem.

Upptäcker man att någon ung är liberalt inställd till droger informeras socialtjänsten.

Amanda Karlsson

Källor: Högstadieelever i Stenungsund, drogvaneundersökning, polisen, familjerådgivare i Stenungsund, ungdomar som vistas vid Fregatten.

Relaterade artiklar
Fler artiklar