Foto: Shutterstock.

Nästan varannan 24-åring läser på högskola

Nästan varannan 24-åring på Tjörn har börjat studera vid en högskola. På Orust är det en betydligt lägre siffra.

Höstterminen är här och många har nyligen börjat eller återupptagit sina studier på högskola. Men hur många unga som väljer att studera vidare vid en högskola eller universitetet varierar stort mellan landets kommuner. Det visar siffror från UKÄ, Universitetskanslersämbetet. 

I Tjörns kommun är det nästan hälften, 47,8 procent, av 24-åringarna som startat en utbildning. Andelen kvinnor är högre, 58 procent, medan andelen män är 39,1 procent.

Rikssnittet för 24-åringar ligger på 43,6 procent och det gör också snittet för länet. På Orust var det 34,7 procent av de unga vuxna som startat en högskoleutbildning medan motsvarande siffra i Stenungsunds kommun är 46,1 procent.

Högst siffra i landet hade Danderyds kommun med 81,3 procent medan det bara var 16 procent i Ljusnarsberg.

– I kommuner där det bor många som har en högskoleutbildning är det betydligt vanligare att fortsätta studera efter gymnasieskolan. Det kan även finnas fler faktorer som påverkar, exempelvis om det finns en högskola eller ett universitet nära där man bor, säger Annika Pontén, chef för analysavdelningen vid UKÄ, i ett pressmeddelande.

UKÄ har även följt upp hur många 19-åringar samt 21-åringar som börjat högskola. I alla tre kommunerna i STO-regionen är det runt 30 procent av 21-åringarna som läst vidare. Bland 19-åringarna är motsvarande siffra för Stenungsund 13 procent, Tjörn 10,7 procent och Orust 11,1 procent.

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar