Naturvårdsverket: ”Minimera facklingen”

”Utred ett gasåtervinningssystem för att kunna upphöra med facklingen under normal drift”. Detta begär Naturvårdsverket i sitt slutyttrande om den…