Nedpetad i sjöbodskön efter 14 år

Efter att ha stått i sjöbodskön i 14 år för en sjöbod på Åstol ströks Åstolbon Pia Edlund ur kön…