En bastu och ett aktivitetshus för allmänheten var planen i Stockevik. Men nu har domstolen sagt nej. Arkivfoto

Nej till aktivitetshus och bastu

Ett allaktivitetshus och en bastu för allmänheten i Stockevik var på gång. Men strandskyddet verkar sätta stopp för planerna, efter att domstolen nu sagt sitt.

Stockeviks bad-, bastu- och fritidsförening ville bygga ett ”allaktivitetshus” och en bastu vid Stockeviks badplats, inom strandskyddat område. Tjörns kommun beviljade i december förra året dispens från strandskyddet med hänvisning till att allaktivitetshuset med bastu är ett angeläget allmänt intresse.

Föreningen har bland annat framhållit att byggnaderna skulle anpassas för funktionshindrade och att byggnationen skulle bidra till utveckling av badplatsen och av den simskola som bedrivs där.

Beslutet om dispens överklagades av föreningen Strandskyddarna som fick kommunens beslut upphävt av länsstyrelsen. Föreningen i Stockevik tog då det hela vidare till Mark- och miljödomstolen,för att få prövningstillstånd. Domstolen har nu beslutat avslå det och länsstyrelsens beslut om att dispens inte ska råda står därmed fast.

I domen står bland annat att byggnaden kommer att begränsa allmänhetens tillträde till marken, och att det trots att Tjörns kommun är intresserade av att få till byggnaderna inte kan sägas finnas något ”allmänt intresse” av det slag som medger dispens från strandskyddet.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar