Hotellplanerna i Södra hamnen får ett tungt nej av länsstyrelsen. Foto: Annie Mellbert

Nej till hotell i Södra Hamnen

Planerna på ett nytt storhotell i Södra Hamnen i Skärhamn svajar idag, detta sedan länsstyrelsen i Göteborg säger nej till hotellplanerna på hamnpiren.

I en elva sidor lång skrivelse underkänner länsstyrelsen viktiga delar av detaljplaneförslaget för Södra Hamnen i Skärhamn. Framför allt accepterar man inte utan vidare etableringen av ett hotell på piren ute i hamnområdet. Miljöskäl, brott mot strandskyddsreglerna, risk för översvämningar och tveksamhet att bygga i vatten är några skäl till att länsstyrelsen mer eller mindre avvisar planer på hotell i det läge som föreslagits.

Läs mer: Rekordmånga reaktioner

Läs mer: Tjörnbor får tycka till om Södra hamnen

Läs mer: Ovanligt många synpunkter på planen

Läs mer: ”Tror att majoriteten är för”

Läs mer: Tveksamt stöd för hotell

Istället menar länsstyrelsen att att kommunen bör undersöka alternativa lokaliseringar av ett hotell helt utanför hamnområdet och det strandskyddade område på minst 100 meter som Södra Hamnen i dag omfattar.

– Det här är ett yttrande där länsstyrelsen är starkt kritisk till stora delar av planförslaget. Vi får diskutera vidare hur vi ska förfara , säger kommunalrådet Martin Johansen (L) i en första kommentar.

Länsstyrelsen skriver bland annat annat om hotellförslaget:

”Nyttan kan i det här fallet ifrågasättas då ett hotells verksamhet inte behöver ligga i ett vattenområde för att kunna bedrivas. Länsstyrelsen har förståelse för att en vattennära hotellverksamhet är mer attraktivt men det torde finnas andra tillräckligt vattennära alternativ i området som inte innebär omfattande ingrepp i vattenmiljön”

Länsstyrelsen konstaterar vidare att de utredningar som gjorts är bristfälliga och att man helt saknar en marinbiologisk undersökning. Ett hotell måste inte enligt länsstyrelsen ligga precis vid och över en vattenyta. Kommunen bör göra en alternativutredning varför inte anläggningen kan lokaliseras utanför strandskyddat område (minst 100 meter från strand)

Länsstyrelsen säger också nej till att bygga en restaurangverksamhet på vattenområdet men däremot godtas en komplettering av hamnverksamheten och utvidgning av befintliga handels- och kontorsenheter. Inte heller nya bostäder i hamnområdet godkänns av länsstyrelsen.

Man hänvisar i sitt yttrande bland annat till tre domar i Mark- och miljööverdomstolen där man har krav på långtgående utredningar av alternativa lägen innan ett strandskydd kan upphävas.

Däremot godkänner länsstyrelsen utbyggnad av Akvarellmuséet och att befintlig småindustri i området ska kunna utvidgas.

Man efterlyser också också undersökning av påverkan på vattenomsättningen och föroreningsinnehåll i sediment. Området har troligen värdefullt ålgräs som behöver skyddas och förklarar att efter tillståndet att bygga ut vid Malagakajen krävs sedimentprovtagningar vid Södra Hamnen.

Man befarar också att riskerna för översvämningar är betydande i hamnområdet och då krävs helt vattentäta byggkonstruktioner upp till 2,9 meter över vattenytan.

”Det är tveksamt om väsentliga delar av planen kan accepteras”, skriver länsstyrelsen i slutet av yttrandet.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar