Nekad begäran om extra skolpengar

Tjörn Oppositionen i barn- och utbildningsnämnden ville gå till fullmäktige och begära mer pengar. Men majoriteten sa nej – 2020…