En patient på Orust sökte ersättning för botoxbehandlingar mot extrema svettningar, som skulle utföras i Danmark. Arkivfoto

Nekas ersättning för vård i Danmark

En patient på Orust begärde ersättning för injektioner mot svettningar som skulle utföras på klinik i Danmark men fick avslag av försäkringskassan. Målet överklagades till förvaltningsrätten, som nu gett avslag.

Patienten i fråga led av så kallad hyperhidros, vilket innebär så kraftiga svettningar att det betraktas som ett medicinskt problem. Som behandling mot det kan man få injektioner med botox i de drabbade områdena.

Patienten, bosatt på Orust, ansökte om att få förhandsbesked om ersättning för kostnader för att utföra dessa behandlingar på en klinik i Danmark. Områdena det gällde var bland annat ljumskar, underliv, bröst och rygg. Sådan ersättning kan fås för vård i annat EU-land som skulle ha bekostats inom det svenska sjukvårdssystemet.

Försäkringskassan avslog dock ansökan med motiveringen att den typen av behandling inte skulle ha bekostats av den svenska sjukvården, där man endast behandlar händer, fötter och armhålor på detta vis. Ärendet överklagades till förvaltningsrätten, som nu meddelat att de avslår överklagandet. Domen motiveras med att de inte ser skäl att ifrågasätta försäkringskassans utredning, som visar att den typen av behandling inte erbjudits inom det allmänna i Sverige under den aktuella perioden.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar