• Nekas heltid av kommunen

  ”Teatern är min familj” Linda Sandqvist älskar sin arbetsplats på Kulturcentrum väst. Men kommunen har beslutat att hon bara ska vara där på halvtid, trots att det finns flera lediga platser i verksamheten.

  Röda hjärtans ensemble spelar just nu föreställningen ”Blå planet”, som ST-tidningen tidigare skrivit om. Föreställningen kommer även att spelas till våren. Men då kommer en av skådespelarna, Linda Sandqvist, inte att vara med på alla föreställningar, trots att både hon själv och ensemblen vill det. I stället kommer hon att bre smörgåsar på ett kafé och gå en gitarrkurs.

  – Det känns lite tråkigt faktiskt. Inget ont om de verksamheterna, men jag vill helst vara här och spela teater. Det här är mitt jobb och de som arbetar här är som min familj, säger hon.

  Röda hjärtans ensemble är en del av Kulturcentrum Väst (KCV) och Linda Sandqvist har varit med sedan starten 2013. I tre år bedrevs verksamheten som ett arvfondsprojekt men 2016 blev KCV en daglig kulturarbetsplats inom LSS (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade) i Stenungsunds kommun. Linda Sandqvist ansökte då om att få fortsätta inom verksamheten på heltid men beviljades bara två och en halv dag i veckan.

  – Kommunen sa att de kunde erbjuda likvärdig verksamhet, säger Kajsa Odén, föreståndare för daglig verksamhet.

  I Linda Sandqvists fall bestod den likvärdiga verksamheten av ovan nämnda gitarrkurs en timme i veckan. Flera andra i ensemblen har däremot fått beviljat att vara på KCV på heltid.

  – Vi märker på Linda att hon blir ledsen när hon missar helheten. Hon har svårt att förstå varför många andra får vara här fem dagar i veckan och inte hon, säger Kajsa Odén.

  Enligt LSS-lagen ska personer inom daglig verksamhet ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. När Linda Sandqvist fick reda på att hon inte längre får vara på KCV på heltid lämnade hon, med hjälp av anhöriga, sina synpunkter till kommunen via deras hemsida. Men då hon inte fick någon ordentlig återkoppling bokade hon in ett möte på kommunhuset med Kaisa Andersson, enhetschef för funktionshinder.

  – Jag gick in och slog näven i bordet. Jag berättade för henne att det här är mitt liv, det enda jag vill är att jobba här på heltid. Då sa hon att hon kan skapa en egen teater, men hur det ska gå till undrar jag.

   Personalen på KCV är besviken på kommunens bemötande.

  – I den här kommunen pratas det mycket om medbestämmande, men det är bara tomma ord. Linda har inte ens fått ett ordentligt svar, det tycker jag är så respektlöst både mot henne och mot oss, säger Marie Lindblad, konstnärlig ledare.

  Att Linda Sandqvist trivs och är omtyckt på sin arbetsplats märks. Hon kommer alltid till repetitionerna först av alla och ser till att det finns nybryggt kaffe och tända ljus när de andre anländer.

  – Hon bidrar inte bara konstnärligt utan även till trivseln på arbetsplatsen, säger Marie Lindblad.

  Linda Sandqvist är inte ensam om att ha blivit nekad plats på KCV, trots att verksamheten har kapacitet att ta emot många fler. Kulturcentrum väst har möjlighet att ta emot 21 personer på heltid, men i dag är de bara åtta.

  – När vi bedrev verksamheten i projektform var det fullt, vi hade deltagare från sex olika kommuner, men sedan det blev en kulturarbetsplats förändrades förutsättningarna markant och vi blev färre, säger Kajsa Odén.

   Tjörn har nu beviljat fem heltider och Stenungsund delar på en heltid.

  – Det är lite ojust att erbjuda en verksamhet och när den blir permanent får de inte vara kvar. Folk blir ledsna och det är svårt att förklara, säger Kajsa Odén.  

  Under hösten har verksamheten anpassats efter Linda Sandqvists frånvaro och Röda hjärtan har bara haft föreställningar de dagar hon har varit på plats. Men till våren, när de ska ha fler föreställningar, kommer de ibland att behöva spela utan henne.

  – Alla i ensemblen är viktiga, men Linda är den mest hängivna på hela arbetsplatsen. Om någon är sjuk tar hon den personens roll. Utan Linda kommer det bli som ett tomt hål, om någon mer än hon är borta kommer det inte gå att genomföra föreställningen, säger Marie Lindblad.

  I två dagar har tidningen försökt få ett svar på varför Linda Sandqvist nekats en heltid på KCV. Redaktionen har varit i kontakt med två olika enhetschefer inom funktionshinder och bistånd på Stenungsunds kommun samt verksamhetschef på IFO. Ingen av dessa tre kunde ge någon förklaring till varför kommunen nekat sökande till KCV, trots att de har lediga platser. I stället hänvisade de till sekretessen och bollade över frågan till varandra.

  Till sist blev tidningen uppringd av Camilla Blomqvist, sektorschef för socialtjänsten i Stenungsunds kommun.

  – Vi diskuterar inte enskilda ärenden med media. Men det görs en biståndsbedömning utifrån hur de goda levnadsvillkor som LSS avser kan tillgodoses. Alla kan inte få som de vill, men den som inte är nöjd med sitt beslut kan överklaga till förvaltningsrätten, säger hon.

  Är en plats på KCV dyrare än en plats på kommunens egen verksamhet?

  – Det kan jag inte svara på. Vad en plats kostar är individuellt och beror bland annat på behovet av personal. Men vid ett beslut om en insats är det behovet som avgör, inte priset. Det är inte en kostnadsfråga.

  Elina Bratt Lejring

  redaktion@sttidningen.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar