Nöjda gäster stannade fler nätter

Gästnätterna var fler och kunderna dessutom riktigt nöjda. Hamnverksamheten på Orust kan sammanfatta sommaren som mer än lyckad. Denna strålande…