• Förväntansfulla. Niclas Brattefors, rektor, och Ronnie Johansson, nominerad yrkeslärare, hoppas på framgång när SAK-rådets priser till Årets gymnasieskola och Årets yrkeslärare delas ut i oktober. FOTO: INGEMAR HAMMARSTRÖM

  Nösnäs vill bli bäst i väst

  – Vi är i alla fall med i finalen bland de fyra bästa i båda kategorierna, säger Niclas Brattefors som är rektor för skolenhet 4 på Nösnäs.

  Nösnäsgymnasiet i Stenungsund hoppas bli bäst när SAK-rådet utser Årets gymnasieskola och Årets yrkeslärare.

  Ronnie Johansson är stolt och glad över sin nominering:

  – Det känns som en vinst bara att ha blivit nominerad, säger han. Det är ett kvitto på flera års arbete. Nu är det andra än vi själva som bedömt oss och mig som en av de fyra bästa i Göteborgsregionen. Det tror sjutton att jag är både stolt och glad.

  Kriterierna

  SAK-rådet har fem saker man tittar särskilt på när det delar ut sina priser.

  1. Hur stor andel av eleverna som på något sätt samverkar med näringslivet.

  2. Hur väl skolledning och andra på skolan arbetar tillsammans för att ge eleverna bäst förutsättningar.

  3. Skolans gemensamma strategi och utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv.

  4. Skolans samarbete med näringsliv och arbetsliv och resultatet av det.

  5. Långsiktiga åtgärder för att förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv.

  Av kriterierna framgår det vilken viljeinriktning SAK-rådet vill att skolorna ska ha. Rådet är Göteborgsregionens referensgrupp för kontakter mellan skolor och arbetsliv och det arbetar med att stärka mötena mellan skola och arbetsliv för att främja regionens konkurrenskraft och tillväxt.

  – Där sitter representanter för arbetsmarknadens parter, arbetsförmedlingen och andra, säger Niclas Brattefors. Priserbna delas ut i mitten av nästa månad.

  Han har själv en bakgrund som innehåller tidigare rektorstjänst på Göteborgs tekniska college med Volvo som en av huvudmännen.

  – Jag vill att fler lokala företag ska vara med, säger han. Nu har vi ett nära samarbete med Hogia och kemiindustrin. Men jag ser gärna att fler lokala aktörer kliver in i skolans liv.

  Uppdaterade

  Han tycker att samarbetet med näringslivet ger eleverna ökade möjligheter att redan på skolan kunna uppdatera sig på det senaste som händer.

  – Det händer mycket och det händer snabbt, konstaterar Ronnie Johansson. Nu utbildar vi gymnasieingenjörer, som går ett fjärde gymnasieår, inom både konstruktion och produktion och vill gärna ha mjukvaruutveckling också.

  Han vill att hans elever som läser högskoleförberedande program ska få en yrkesmässig spets också.

  – Vi har ett högt söktryck och vill kunna ta in en tredje klass på det tekniska programmet, konstaterar Niclas Brattefors avslutningsvis och tycker att det finns både bredd och kompetens på Nösnäs.

  INGEMAR HAMMARSTRÖM

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar