Nu säljs flera kommunägda fastigheter

Myckelby skola ska säljas, liksom Ålgårds kvarn. En inventering av kommunens fastigheter visar att vissa byggnader inte längre behövs. Orust…