Ny höjning på gång av va-taxan

Kommer Tjörn att höja va-taxan också 2021 trots att taxehöjningen 2020 som berör cirka 5 000 abonnenter fortfarande inte är avgjord…