Nya hus byggs i Slussen

ORUST Det ska byggas nio nya bostadshus i Slussen, fastigheten Ström 1:66. Beslut är nu fattat av kommunfullmäktige om exploateringsavtal och detaljplan som gör det möjligt att bygga nio bostadshus på fastigheten. Exploatören kommer stå för kostnader för vatten och avlopp då planområdet inte ligger inom kommunalt område för VA. Det ska även byggas gator, dagvattenledningar som sedan ska lämnas över för drifttill en gemensamhetsanläggning.

Relaterade artiklar
Fler artiklar