Nya mötesplatser för anhörigbesök

För att underlätta för gamla och isolerade på äldreboenden att få träffa sina anhöriga och vänner ska Tjörns kommun inrätta speciella mötesplatser utomhus på äldreboenden.

Det är flera andra kommuner i landet som efter besöksförbuden på äldreboenden nu har tagit tag i frågan och skapat särskilda mötesplatser för att en boende ska kunna träffa barn eller make. Mötesplatserna skapas med avstånd och skydd mellan boende för att smittorisken ska bli minimal.

– Vi tycker detta är en bra idé och vill gärna skapa sådana mötesplatser, Vi vet hur svårt det är både för gamla och anhöriga med besöksförbudet och vi vill underlätta för alla utan att tumma på säkerheten, säger Gun Alexandersson-Malm (L), ordförande i socialnämnden.

Mötesplatserna ska utformas så att det finns skydd mellan den besökande och den boende men så att man kan träffa varandra och prata. En mötesplats kan till exempel skapas i en trädgård till ett särskilt boende eller på en innegård. Tanken är sedan att anhöriga ska kunna boka tid för att komma dit och en i taget kunna använda mötesplatsen där man då kan träffa den boende under säkra former.

– Vi hoppas att detta ska bidra till att det blir lite lättare att stå ut med isoleringen och att kunna få träffa sina närmaste, säger Gun Alexandersson-Malm.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

lasse.andree@lokaltidningensto.se