Fyra fältarbetare som ska förhindra droganvändning bland unga i Stenungsund föreslås. Liz Noréen (S) är beredningsledare i Beredningen för barn och ungdom, som ligger bakom förslaget. Foto: privat

Nya tag mot droger bland unga

Fyra fältarbetare för att förhindra narkotika och alkohol bland unga i Stenungsund. Det är ett nytt förslag från Beredningen för barn och ungdom.

Narkotikaförsäljning på Stenungstorg och droger som letar sig ner i allt yngre åldrar. Ungdomar som hänger ute på stan istället för att vara på fritidsgårdar och polis som har svårt att hinna med. Det är problemen som beskrivs i ett nytt beredningsuppdrag från Beredningen för barn och ungdom i Stenungsunds kommun. Lösningen ska vara fältarbetare, anställda av socialtjänsten, som söker upp ungdomarna i deras egna miljöer och arbetar förebyggande mot missbruk och kriminalitet.

Läs mer:Unga röker hasch utanför polishuset

– Tillgången på narkotika i Sverige är större än någonsin och Stenungsund är inget undantag. Det här är en väldigt viktig insats i vår kommun, speciellt eftersom den är så växande, säger Liz Noréen (S), beredningsledare.

Man har varit medveten om problemet länge och bland annat har det anordnats frivilliga nattvandringar som ett försök till lösning. Speciellt har man då fokuserat på att vara ute kring händelser som midsommar och skolavslutningar, men det räcker inte.

– Syftet med nattvandringarna är att synas, att vara ett stöd för ungdomarna. Men vuxna på stan har inte kompetens eller mandat att möta ungdomar i vissa situationer och det kan man inte heller begära av dem, säger Liz Noréen.

Läs mer:”Respekt för polisen var det längesen man hade”

Därför vill man nu satsa på fältarbetare, som aktivt kan söka upp ungdomarna där de är och befinna sig på platser som identifierats som riskmiljöer.

– De insatser som gjorts tidigare har sett olika ut över tid och fältarbetarna ska fylla den luckan. Idag går det för lång tid mellan upptäckt och åtgärd, en fältarbetare som jobbar under socialen kan vidta åtgärder direkt, säger Liz Noréen.

Alltså är förslaget att kommunen ska anställa fyra fältarbetare, men det får inte vara vem som helst.

– Vi önskar utbildad personal som har myndighetsutövning i sin yrkesroll, säger Liz Noréen.

Utbildade fältarbetare skulle även innebära en minskad belastning på socialsekreterarna eftersom de kan göra många utredningar själva. Liz Noréen berättar att fältarbetare även skulle innebära en besparing på längre sikt, genom att ungdomar i riskzonen hinner fångas upp innan det blir för sent.

Kommunstyrelsen behandlar ärenden i augusti och beslut tas i kommunfullmäktige 18 september. Men trots att inget är säkert än är Liz Noréen positiv:

– Alla i beredningen är överens och det är väldigt bra. Självklart vill vi att det ska komma igång så snart som möjligt efter att beslutet är taget, men för att vara realistisk tänker jag nog om ett år.

Fakta: Fältarbetare

En fältarbetare som är anställt av socialtjänsten är oftast socionom, socialpedagog, beteendevetare eller fritidsledare.

Fältarbete är ofta förebyggande, fältarbetarna söker upp ungdomar som befinner sig i en risksituation i förhållande till alkohol, narkotika eller kriminalitet.

Rent konkret handlar det om att etablera kontakter med ungdomarna i deras egna miljöer, till exempel i skolan, på fritidsgården eller på internet.

Alice Nordevik

redaktionen@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar