Obetalt porto och stämpel från förr

Alltså, man kan verkligen fråga sig vad det egentligen är som händer. Inte minst när det gäller min relation till…