OK att öppna skolans elevskåp

Stenungsund Ledningen för Stenungsskolan gjorde inga fel när man hösten 2016 öppnade elevskåpen på skolan, detta för att kontrollera om…