Arkivfoto

Ökat nyföretagande i STO 

Ständigt ökande entreprenörskap. STO-kommunerna står fortsatt starka som nyföretagarkommuner. Det visar färsk statistik från Bolagsverket.

Under tisdagen kom Bolagsverket med färsk statistik som rör nyföretagandet i Sverige under 2017. Totalt minskade antalet startade bolag i landet med en procent.

I Stenungsund ses en marginell uppgång – knappt tre procent fler företag startades 2017 (177) jämfört med 2016 (172).

– 2016 var ett år som låg väldigt högt, vilket det har gjort sedan 2010 egentligen. Så 2017 har inte på något sätt varit ett dåligt år, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket, om de senaste siffrorna.

På Tjörn har skillnaderna också varit små, om än fortsatt positiva. Ökningen där har varit drygt sju procent (118 startade bolag 2017, 110 stycken året innan).

Störst skillnad, procentuellt, bland STO-kommunerna är Orust som ökat från 63 nystartade företag 2016, jämfört med fjolårets 113. En ökning på 79 procent. Ändå är man inte i närheten av decenniets rekordnotering som lyder 181 nystartade företag.

Också det skedde i närtid – 2015.

Tittar man bakåt till samtliga år på 2010-talet, så kan man överlag konstatera att det legat stabilt på högre nivåer än tidigare.

En rikstäckande utveckling som Västsverige och Stenungsund, Tjörn och Orust också varit en del av.

 Även i Västra Götaland i stort har förändringen varit ytterst marginell. 2016 startades 10 957 företag, medan fjolårets siffra lyder 10 899. En förändring på ynka 0,5 procent.

– Högkonjunktur kan absolut vara en spegling av statistiken. Men i flera fall startas ju företag genom att man skaffar F-skattsedel hos Skatteverket. Och det märks inte i vår statistik, säger Ulf Karnell.

Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Anthon Näsström

Relaterade artiklar
Fler artiklar