Kommunen vet i nuläget inte hur man ska gå vidare med planen för Södra hamnen efter länsstyrelsen sågning av stora delar av planen. Foto: Lasse Andrée

Oklart nästa steg för Södra hamnen

”Det här är en större fråga än bara denna detaljplan för Södra Hamnen. Det här berör varenda kustkommun i Bohuslän.”

Det här konstaterar planchef Åsa Jönsson på Tjörn sedan länsstyrelsen mer eller mindre pulvriserat detaljplanen för Södra Hamnen i Skärhamn i sitt yttrande. Styrelsen konstaterar att hotellprojektet inte kan accepteras i hamnområdet utan bör läggas utanför strandskyddat område på annan plats i Skärhamn, att olika utredningar om alternativa lokaliseringar behöver göras och att inte heller en planerad restaurang vid vattnet eller bostäder är lämpliga vis strandkanten.

– Nu har länsstyrelsen sagt sitt om planen och vi måste förhålla oss till detta och diskutera hur vi går vidare. Det vet jag inte i dag, säger Åsa Jönsson och fortsätter:

– Hela frågan om att planen underkänns berör strandskyddsfrågorna och det är en frågor som berör varenda kustkommun i Bohuslän från Göteborg till Strömstad och även en hel del andra kommuner, till exempel de vid stora sjöar. Vi behöver vet hur vi ska förhålla oss till planer inom strandskyddat område i fortsättningen.

Även kommunalrådet Martin Johansen (L) menar att det är centralt hur man ser på strandskyddsfrågorna i sådana här redan exploaterade områden.

– Vi kommer att ta upp hela problematiken med det utvidgade strandskyddet när nye landshövdingen Anders Danielsson kommer till Tjörn 15 februari. Det här är ett exempel där vi inte kan gå vidare med en plan som vi arbetat fram under lång tid.

Tilläggas ska att hotellplanerna i Södra Hamnen är minst sagt omstridda. Nära 600 skärhamnsbor har i skrivelser – som överlämnats till planenheten – protesterat mot hotellplanerna och redan i dag är det fyra politiska partier av nio som säger nej till hotellprojektet. S har hittills sagt ja men övriga (C, L, KD, MP) har enligt egen utsago ännu inte tagit ställning.

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar