Vattenverket i Kårehogen där problemet med bakterierna i vattnet upptäcktes

Oklart vad som orsakade bakterierna

Det är fortfarande oklart vad som orsakade bakterietilläxten i det kommunala vattennätet. Risken finns att det aldrig går att klargöra varför problemet uppstod.

I flera veckors tid fick boende på Orust koka sitt dricksvatten. Värst drabbade var fastighetsägarna i området mellan Lövås och Slussen. Felet är nu avhjälpt, bakterierna borta och Orustborna kan skåla i ett glas vatten direkt från kranen. Vad som orsakade problemen är dock fortfarande oklart.

– Det kan vara så att vi aldrig får reda på exakt vad det var som gjorde att det kom bakterier i vattnet. Svar från laboratoriet visar på var problemen fanns men inte varför de uppkom, säger Björn Martinsson, chef för affärsdrivande verksamhet i kommunen.

Klart är att det var vid vattenverket i Kårehogen som problemet fanns. Här har det kommit in bakterier mellan vattenproduktionen och första pumpstationen. Till vattenverket kommer vatten från bland annat Korskällan. Råvattnet behandlas och filtreras och får rätt PH värde. Innan det skickas vidare behandlas vattnet med ultraviolett ljus som tar död på alla bakterier. Efter ljuset går vattnet till pumpstationen för att pumpas vidare ut i kommunen.

– Mellan UV ljuset och pumpstationen är det 30 meters ledning. Där har bakterierna trängt in.

Pumpstationen har gjorts ren, det har bytts slangar och filter. Anläggningen är 40 år gammal men det var inte på grund av dåligt underhåll bakterierna kom in, menar Martinsson.

– Det var en serie olyckliga omständigheter som skedde exakt samtidigt, vilket inte ska kunna vara möjligt. Nu har vi gjort om konstruktionen, allt gammalt är bortplockat och vi kan konstruerat om för att försäkra oss om att detta aldrig händer igen.

Att problemet fanns kvar så länge i Lövås förklaras med att det bor så få abonnenter längs sträckan. Det är liten omsättning på vattnet vilket har lett till att bakterierna fått möjlighet att fästa sig i ledningarna. 6000 meter ledning har spolats med luft och vatten för att få bort bakterierna. Det är många timmars arbete har lagts på att lösa problemet. Runt 1000 timmar har kommunens VA personal arbetat extra, till det kommer timmar som entreprenörer lagt ned.

– Det har kostat men det var aldrig tal om att göra det till en ekonomisk fråga. Varje labbanalys har kostat ungefär 10 000 kronor, totalt har problemen med bakterierna givit kommunen en kostnad på mellan en halv och en miljon kronor.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningesto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar